สวดมนต์ แผ่เมตตา

การสวดมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
สร้างสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว
ปัดเป่าภัยพิภัย โรคร้ายได้จริง
ทุกบทสวดมนต์นั้นมาจากอักขระที่ศักดิ์สิทธิ์
มีอำนาจดลบันดาลให้สิ่งอัปมงคลนั้นออกไปจากชีวิต
และสร้างสิริมงคลให้กับคนที่สวด
ยิ่งสวดมากก็จะมีสิริมงคลมากขึ้น ทำอะไรก็สำเร็จโดยง่

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

ขอเรียนเชิญรับฟังและร่วมกันสวดมนต์
บทสวดพุทธคุณ พลานุภาพ เพื่อสร้างบุญกุศล

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLoy86r7aSw7fr0Xy3sekBhZ0cPZqoi9Jq&v=SeX0A2AozPs&layout=gallery%5B/embedyt%5D

เมตตาธรรม หัวใจโพธิสัตว์