สวดมนต์ แผ่เมตตา

การสวดมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
สร้างสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว
ปัดเป่าภัยพิภัย โรคร้ายได้จริง
ทุกบทสวดมนต์นั้นมาจากอักขระที่ศักดิ์สิทธิ์
มีอำนาจดลบันดาลให้สิ่งอัปมงคลนั้นออกไปจากชีวิต
และสร้างสิริมงคลให้กับคนที่สวด
ยิ่งสวดมากก็จะมีสิริมงคลมากขึ้น ทำอะไรก็สำเร็จโดยง่

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

ขอเรียนเชิญรับฟังและร่วมกันสวดมนต์
บทสวดพุทธคุณ พลานุภาพ เพื่อสร้างบุญกุศล

เมตตาธรรม หัวใจโพธิสัตว์